Международна морска конференция „e-Navigation, e-Maritime”

Двудневна международна морска конференция „e-Navigation, e-Maritime” се проведе във Варна на 22 и 23 юни 2015 г. В нея взеха участие представители от български морски институции и морски браншови организации, както и от министерството на отбраната на Р България, министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министерството на образованието и науката, Комисията по транспорт в Народното събрание, Президентството, Областната администрация – Варна, морски образователни институции в сферата на висшето образование, както и гости от Румъния, Турция и Гърция. В международния форум участие взеха още представители на Европейската агенция по морска безопасност – Брюксел, ръководители на международни проекти в морската сфера, финансирани от Европейския съюз.

Международната морска конференция, проведена във Варна цели да се запознаят българските морски институции и браншови организации с новите виждания на Европейската комисия и Международната морска организация /IMO/ в направлението „е-Navigation, e-Maritime”. В процеса на работата бяха представени пилотни проекти от Норвегия и Италия по изпълнение на електронен документооборот в морската сфера, който облекчава административните дейности и връзката „кораб-бряг” при влизане в пристанище/ по подобие на електронното правителство – обслужване на едно гише.

В работата на конференцията участваха капитан I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров – началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, доц. Чавдар Александров и капитан II ранг Недко Димитров от катедра „Електроника”.

В програмата на конференцията бе включено посещение в Морско училище. Участниците разгледаха учебната и материално-техническата база, представена бе кратка презентация за историята, традициите, академичната структура на училището.

Публикувано в категория Новини