Честване на 24 май

На 22 май във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” се проведе тържествено честване на 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Приветствие към академичния състав на училището поднесе заместник – началника по научната и учебна част на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” капитан І ранг доц. д-р Калин Калинов. От името на ръководството на Висшето военноморско училище той изказа благодарност към всички командири и преподаватели за положените усилия и проявения висок професионализъм в подготовката на обучаемите.

Заповед на Министъра на отбраната на Р България за награждаване на военнослужещи и цивилни служители обяви началника на служба „Личен състав” к-н III р. Димана Славова.

Със заповед на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” бяха наградени преподаватели, военнослужещи, курсанти и студенти.

Заместник – началника по научната и учебна част на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” връчи дипломите на успешно защитилите дисертационен труд през 2015г. за придобиване на научна степен „Доктор” и свидетелство за заемана академична длъжност „Доцент”.

Публикувано в категория Новини