Крайно класиране в Състезанието по морски многобой за купата на Началника на Морско училище и Кмета на гр. Варна

В последния състезателен ден на състезанието по морски многобой за купата на началника на Морско училище и кмета на гр. Варна се проведоха следните дисциплини: хвърляне на хвъргало в цел и теглене на въже.

Крайно класиране в дисциплината „хвърляне на хвъргало в цел”: първо място- СК “Поларис”- гр. Силистра с капитан Съботин Панев, втори- УВСК ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” с капитан Петко Петков,  трети- УВСК ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”- с капитан Димитър Димитров, на четвърто място завърши екипажа на СК “Атом” с капитан Валери Финков, пети- УВСК ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”- с капитан Тодор Коритаров, шести- ВМГ “Св. Н. Чудотворец” с капитан Ива Лучкова, седми- ВМС Варна с капитан Боян Добрев, осми- ВМГ “Св. Н. Чудотворец” с капитан Бойко Тодоров, девети- УВСК ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”-  с капитан Веселина Каинова и на десето място- СК “Поларис”- гр. Силистра с капитан Панчо Събев.

Крайно класиране в дисциплината „теглене на въже”:

Във възрастова група над 19 г.: първи- УВСК СК “Атом” с капитан Валери Финков, втори- УВСК ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”- с капитан Димитър Димитров, трети- УВСК ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”- с капитан Петко Петков, четвърти- УВСК ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”- с капитан Тодор Коритаров и на пето място- ВМС Варна с капитан Боян Добрев.

В групата при жените първи- УВСК ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”-  с капитан Веселина Каинова, второ място за  СК “Поларис”- гр. Силистра с капитан Панчо Събев.

Във възрастова група под 19 г.: първи- СК “Поларис”- гр. Силистра с капитан Съботин Панев, второ място ВМГ “Св. Н. Чудотворец” с капитан Ива Лучкова, трето място за екипажа на ВМГ “Св. Н. Чудотворец” с капитан Бойко Тодоров.

Комплексно класиране:

На първо място- СК “Поларис”- гр. Силистра с капитан Съботин Панев, на второ място-  УВСК ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”- с капитан Димитър Димитров, трето място за УВСК ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”- с капитан Петко Петков, четвърто място-  СК “Атом” с капитан Валери Финков, пето място ВМГ “Св. Н. Чудотворец” с капитан Ива Лучкова, шесто – СК “Поларис”- гр. Силистра с капитан Панчо Събев, на седмо място ВМС Варна с капитан Боян Добрев, осмо място- УВСК ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”- с капитан Тодор Коритаров, девето-  ВМГ “Св. Н. Чудотворец” с капитан Бойко Тодоров и на десето място екипажа на УВСК ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”- с капитан Веселина Каинова.

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.909428725745875.1073741870.233920319963389&type=3]

Публикувано в категория Новини