Участие на студенти и курсанти в научна сесия CADET-NAV 2015 в Румъния

От 2 до 4 април т.г. старши лейтенант Станислава Стефанова и курсантите мичман Божидар Пенев, старшина I степен Трифон Терзиев, старшина I степен Виктор Атанасов, курсант Калоян Вангелов и курсант Борислав Иванов от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” участваха в научната сесия CADET-NAV 2015, организирана във Военноморската академия „Мирча чел Батран” на Р Румъния в Констанца. Те разработиха няколко научни доклада, с които взеха адекватно и достойно участие в международния форум. Бяха наградени докладите на старшина Iстепен Виктор Атанасов и на старшина Iстепен Трифон Терзиев. Докладите на студентите Десислава Спирова и Филип Димов от специалност „Мениджмънт на водния транспорт” също бяха сред отличените и получиха съответни награди.

Ръководителят на групата от Морското училище ст. лейтенант Станислава Стефанова смята, че участието ни в международния научен форум е успешно и ползотворно.То допринася за разширяването на двустранните отношения между двете военноморски институции –румънската Военноморската академия „Мирча чел Батран” и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.

 

 

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.885821854773229.1073741863.233920319963389&type=3]
Публикувано в категория Новини