Румънските медии за Научната сесия за курсанти и студенти

Румънските медии проявиха завишен интерес към проведената на 26 и 27-и март във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” научна сесия за курсанти и студенти с международно участие под егидата на кмета на гр. Варна г-н Иван Портних със съдействието на Научно-техническите съюзи и Съюза на учените – Варна и с подкрепата на ръководството, академичния състав и Студентски съвет на училището. В нея участваха 383-ма младежи и девойки от български университети, както и от Румъния, Грузия, Полша, Украйна, Англия.

Отзивите за престижния форум на Морско училище в румънската телевизия, радиостанции и електронни медии са положителни и отговарят на високата оценка, която дадоха организаторите и ръководството на училището.

Провеждането на научни сесии и конференции е дългогодишна традиция във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и престиж за участниците.

Studenti de la „Ovidius”, la o conferinta internationala, in Bulgaria

Studenti ai Universitatii Ovidius din Constanta, la Conferinta ?tiintifica pentru cadeti si studenti organizata de Academia Navala NIKOLA VAPTSAROV din Varna – Bulgaria

Studen?i ai Universit??ii „Ovidius” din Constan?a, la Conferin?a ?tiin?ific? pentru cade?i ?i studen?i organizat? de Academia Naval? „NIKOLA VAPTSAROV” din Varna – Bulgaria 

Performan?? deosebit? a studen?ilor de la “Ovidius”

Studen?i ai Universit??ii „Ovidius” din Constan?a, la Conferin?a ?tiin?ific? pentru cade?i ?i studen?i organizat? de Academia Naval? „NIKOLA VAPTSAROV” din Bulgaria

STUDEN?I AI UNIVERSIT??II „OVIDIUS” DIN CONSTAN?A, LA CONFERIN?A ?TIIN?IFIC? PENTRU CADE?I ?I STUDEN?I ORGANIZAT? DE ACADEMIA NAVAL? „NIKOLA VAPTSAROV” DIN VARNA – BULGARIA

Публикувано в категория Новини