Работна среща на Изпълнителния борд на Международната асоциация на морските университети

Началникът на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” проф. д.в.н. Боян Медникаров и доц. д-р Наталия Николова се завърнаха от гр. Опатия, Република Хърватия, където участваха в работна среща на Изпълнителния борд на Международната асоциация на морските университети  /IAMU/.

Домакин на първата за годината среща на изпълнителния борд на организацията бе морския факултет на Морски университет в Риека, Хърватия.

На 23.042015 г. се проведе работна среща на постоянните комисии на IAMU. Проф. Медникаров и доц. Николова взеха участие в заседанието на Комитета за академична дейност, както и в Комитета по планиране и стратегия. В рамките на този комитет бяха дискутирани няколко въпроса: обща оценка на състоянието на програмата за финансиране на научни проекти на организацията –IAMU – FY 2015; избор на състава на следващия изпълнителен борд , на базата на проведените избори в регионите на IAMU; разглеждане на апликационни форми за нови членове на организацията; информация за предстоящото избиране на домакин на мероприятията за 2017 г.; информация относно хода на планирането на студентски форум през юли 2015 г. в гр. Токио с участието на представители от всички организации членове на международната организация.

Комитетът по академичната дейност дискутира и докладва дейностите относно стартиралото издаване на специална секция на списание, посветено на морското обучение и практика, морските изследвания и др. Направен бе анализ на подадените доклади за конференцията на IAMU през октомври 2015 г. и информация относно програмата на конференцията.

На 24.04.2015 г. бе проведена среща на Изпълнителния борд, на която бяха одобрени резултатите от работата на постоянните комисии от предишния ден.. Бе изслушан доклад за дейността на секретариата на организацията и бяха докладвани развойните проекти на IAMU.

По време на пребиваването си в Опатия и същинската работа, проф. Медникаров и доц. Николова проведоха поредица от срещи с представители на морски университети и задвърдени ползотворни контакти с Морски университет във Виетнам в гр. Хайпонг, както и с Истанбулски технически университет, Турция. Във връзка с кредитната мобилност по програма ЕРАЗМУС плюс бе използвана възможността за детайлизиране на преговорите за обмен на преподаватели с Университета в гр. Кобе, Япония и Морски университет в Риека, Хърватия.

 

 

Публикувано в категория Новини