Среща на студенти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” с представител на фирма от морския бизнес

На 22.04.2015г. в Зала №9 на „ВВМУ- Никола Й. Вапцаров“ г-н Т. Цонински – представител на фирма „Стамко Менинг Ейджънси КО“ ООД се срещна със студенти от специалностите „Корабоводене”, „Корабни машини и механизми” и „Електрообзавеждане на кораба”. Той изнесе презентация на менинговата фирма във връзка с организирането на плавателната практика и кариерното развитие на бъдещите морски специалисти. Бяха посочени сроковете за подаване на документи за плавателен стаж, условията на работа на корабите, на които ще бъдат назначавани студентите, начина на работа, изискванията на корабособственика. Г-н Цонински наблегна на факта, че се изисква висока мотивация преди качване на кораб. Той показа снимков материал от работните места, битовите условия, работното облекло на механици и капитани и др.

Презентацията беше посетена от над сто студенти, които имаха възможността да зададат своите конкретни въпроси и да получат съответни отговори. Срещата премина успешно.

Публикувано в категория Новини