Признание на обучението във ВВМУ от Министерството на земята, инфраструктурата, транспорта и туризма на Япония

Министерството на земята, инфраструктурата, транспорта и туризма на Япония признава ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” за институция, която подготвя и обучава морски капитани и механици на необходимото високо ниво. Нашите възпитаници няма да държат допълнителен изпит за работа на кораби, плаващи под японски флаг.

През октомври 2014 г. в Морско училище пристигна японска група от специалисти, които извършиха одит за обучението на морски капитани и механици. Дадоха отлична оценка за подготовката им, нивото на преподаване, обучение и материално-техническата база. Благодарение на тази проверка и резултатите от нея, днес решението на японското министерство е основателно.

Статистиката сочи, че 5% от чуждестранния висш плавателен състав на корабите, плаващи под японски флаг са българи, което означава трето място за нас след филипинските и индийските капитани и механици. Българските морски висши специалисти сумарно наброяват по-голям състав от европейци поляците, румънците и хърватите.

Решението на японското министерство на земята, инфраструктурата, транспорта и туризма е високо оценка и постижение за Морско училище.

Сертификат от Министерството на земята, инфраструктурата, транспорта и туризма на Япония

Публикувано в категория Новини