Посещение на заместник министъра на отбраната във ВВМУ

Please try entering https://graph.facebook.com/870421459646602/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

Вторият ден от Сбора на Началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – 11 март премина с посещението на заместник-министъра на отбраната на РБългария доц. д-р Орхан Исмаилов. В присъствието на ръководството на училището бе направена презентация пред гостите от министерството на отбраната – доц. д-р Исмаилов. Капитан I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров – началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” демонстрира пред заместник-министъра учебно-материалната и битова база на училището.

Заместник-министър Исмаилов откри два обновени нови кабинета в катедра „Експлоатация на флота и пристанищата”.

Пред участниците в сбора доц. Орхан Исмаилов изнесе лекция на тема „Актуални проблеми и перспективи пред министерството на отбраната”. Той изтъкна задоволство от посещението си в Морско училище и сподели увереността си за високото ниво на образователната платформа за формиране на знания, практически умения и лидерски качества на възпитаниците на ВВМУ „Н Й. Вапцаров”.

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.
Публикувано в категория Новини