Научна сесия за курсанти и студенти с международно участие

Днес, 26.03.2015 г., в зала „Вапцаров” на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” бе открита научната сесия за курсанти и студенти с международно участие под егидата на кмета на гр. Варна Иван Портних и със съдействието на Териториалната организация на Научно-техническите съюзи и Съюза на учените – Варна, с подкрепата на ръководството, академичния състав и Студентски съвет на училището. Официални гости бяха капитан I ранг проф. Виргил Ене Войкулеску – зам.-началник по научната част на Военноморската академия на Р Румъния „Мирча чел Батран”; проф. Кармен Ене Войкулеску от Университет „Овидиус” в Констанца, Румъния; проф. Ердал Арлъ  – директор на Морски колеж „Карамюрсел”  към Университет Куджа Ели; г-жа Лилия Христова – директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” при Община Варна; инж. Неделчо Вичев – изпълнителен секретар на Териториалната организация на НТС – Варна; членове на училищното настоятелство.

Форумът започна със словото на началника на ВВМУ”Н. Й. Вапцаров” капитан I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров. Той поздрави участниците, които тази година са 383-ма от десет български университета както и чуждестранни курсанти и студенти от Украйна, Грузия, Румъния, Полша и Великобритания. Проф. Медникаров изтъкна, че провеждането на научни сесии в Морско училище е дългогодишна традиция в името на развитието на морската наука и образование. Пожела на всички успех, младежки ентусиазъм и творчески порив. Поздравителни думи към участниците и пожелания за успехи отправи проф. Войкулеску от името на румънската Военноморска академия „Мирча чел Батран”.

Г-жа Светлана Пасева – началник на отдел „Младежки дейности към Община Варна представи концепцията на титлата „Варна – Европейска младежка столица 2017”. Очакват се повече от 120 предложения за младежки проекти по повод титлата на града, като и нашите курсантите и студентите могат да се включат с инициативи.

Научните направления на двудневната сесия са: военни науки и национална сигурност; корабоводене и експлоатация на водния транспорт; електроника, компютърни системи и информационни технологии; енергетични уредби за транспортни средства; електротехника и автоматика; технология на машиностроенето и на кораборемонта; механика; обществени науки.

Работата по секции днес ще продължи до 17.30 ч. Закриването на научната сесия е утре, 27.03.2015 г., в 16.00 ч. със сеанс в Планетариума на Морско училище.

 

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.876846472337434.1073741860.233920319963389&type=3]

 

 

Публикувано в категория Новини