Връчване на сертификати на ученици за курс по пневматика и хидравлика

Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, капитан I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров връчи днес сертификатите на 15 ученици от Варненската морска гимназия „Св. Николай Чудотворец”.  Те успешно завършиха пилотния курс по пневматика и хидравлика в учебен център FESTO при катедра “Корабни силови уредби” във факултет  „Инженерен”. На събитието присъства г-жа  Диана Христова от Регионалния инспекторат по образованието – Варна и преподаватели на учениците от гимназията.

Главен асистент д-р Милен Василев, преподавател в катедрата и ръководител на курса благодари на учениците за старанието да се справят много добре с една нова техника и да проявят траен интерес към обучението. Вторият етап от курса ще бъде надграждане на чисто инженерна работа, каза на своите ученици д-р Василев. Той благодари на ръководството в лицето на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”  и на капитан I ранг доц. Иван Иванов – декан на факултет „Инженерен”, които присъстваха на дипломирането в Зала 4 на Морското училище.

Проф. д.в.н. Б. Медникаров приветства учениците от Варненската морска гимназия с думите, че „това е тяхното училище”, като припомни за сключеното двустранно споразумение за сътрудничество между гимназията и Морското училище отпред две години. Търсенето на инженерни специалисти в морската индустрия е завишен, каза още проф. Медникаров. Той посочи, че в гимназията те учат в специалностите „Електрообзавеждане на кораба” и „Корабни машини и елементи”, а в  Морското училище именно тези две специалности се продуцират по-бързо в следващите степени, и че ние ги очакваме да продължат образованието си тук.

Елена Поповска, преподавател на учениците курсисти от Варненската морска гимназия „Св. Н. Чудотворец”, благодари на ръководството на Морското училище за възможността възпитаниците им да практикуват в лабораториите на училището, да имат достъп до скъпата техника и учебната база на най-старото висше техническо училище в страната.

 

 

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.876121472409934.1073741859.233920319963389&type=3]
Публикувано в категория Новини