Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети

На 21 февруари 2015 г. от 11 часа ще се проведе редовно Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България /НПСС/ с домакин Студентски съвет на Висшето военноморско училище Н. Й. Вапцаров”. Очакват се над сто делегати студенти от различни университети в страната, които ще заседават в Зала 11 на Морско училище. В рамките на съботния ден студентите ще изслушат годишния доклад на председателя, ще приемат годишен план за дейността си през 2015 г. Предстои обсъждането на студентски практики, актуални теми и беседи, отговорности и младежките предизвикателства през новата календарна година. Общото събрание ще гласува конкретни решения за академично, социално и духовно развитие.  Друга важна тема на срещата в Морско училище ще бъде „Спортът в моя университет”.

   В работата на Общото събрание на НПСС ще се включи целият състав на Студентски съвет при ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. С право на глас в Общото събрание е студентката от втори курс на Морско училище Десислава Дойнова, и председателят Калоян Стоянов – член на Контролния съвет на студентската организация. За първи път ВВМУ”Н. Й. Вапцаров” е домакин на подобна младежка проява.

Публикувано в категория Новини