Посещение на Началника на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” във Военноморската академия на Р Полша в гр. Гдиня

В изпълнение на плана за двустранно сътрудничество между ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” и Военноморската академия на Р Полша, и във връзка с назначаването на новия ректор на Военноморската академия на Р Полша кап. I ранг проф. д.в.н.  Томаш Шубрихт началникът на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” кап. 1 ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров и ръководителят на Офис „Международна дейност” на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” ц. сл. Тодор Йотов посетиха Военноморската академия на Р Полша в гр. Гдиня в периода 20-23.01.2015 г. Целта на посещението беше връчване на контраадмирал Чеслав Дърч „Медал за заслуги към Министерството на отбраната на Р България” на основание МЗ КН-230 от 11.12.2014 г., обмен на опит по изготвяне на програми за лидерска подготовка на курсанти и уточняване на програмата за двустранно сътрудничество между двете военноморски академии за 2015 г.

В хода на работните срещи и дискусии бяха разгледани редица въпроси от двустранен интерес, по-важните от които са:

-       Обмен на информация по важни теми, засягащи военноморската наука и технологии;

-       Обмен на опит в разработването на академични програми и прилагане на съвременни методи за преподаване;

-       Разработване и планиране на програми по лидерска подготовка на курсантите;

-       Основни процеси при формирането на лидерски качества и способността на курсантите да прилагат придобитите знания по лидерска подготовка;

-       Съвместно участие в научни проекти.

В резултат на проведената работна среща за уточняване на програмата за сътрудничество за 2015 г. бяха договорени следните основни дейности:

-       участие на курсанти от състава на ВВМУ”Н. Й. Вапцаров” в плавателни практики на борда на учебните кораби на ВМА на Р Полша;

-       участие на преподаватели и курсанти от състава на Морско училище във Варна научни конференции на ВМА на Р Полша;

-       Участие на преподаватели и курсанти от състава на ВМА на Р Полша в научни конференции на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”;

-       Разменно участие на курсанти в учебните процеси на двете военноморски академии;

съвместно участие на преподаватели и курсанти в културни и спортни мероприятия, организирани от съответната военноморска академия.

Снимки от посещението

Публикувано в категория Новини