Кръгла маса по проблемите на търсене и спасяване на море

Please try entering https://graph.facebook.com/817914651563950/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

На 04.12.2014 от 13:30  в Планетариума на ВВМУ ще се проведе  кръгла маса на тема ”Баланс на отговорностите на държавната и местната власт при решаване на проблемите на аварийността на море и търсенето и спасяването в българския отговорен район за търсене и спасяване на море”. Организатор на кръглата маса са Българската морска камара и Асоциацията на морските капитани със съдействието на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.
Публикувано в категория Новини