Двустранно компютърно подпомагано учение „Непосредствена заплаха 2014”

От 1 до 12 декември, 2014 г. се проведе двустранно компютърно подпомагано учение „Непосредствена заплаха 2014” с участието на курсанти и офицери от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“  и Военноморската академия на Р Румъния „Мирча чел Батран“, Констанца.
Участници в учението бяха офицери от катедра „Организация и управление на тактическите формирования от ВМС“ и шест курсанти от IV курс, специалности „Корабоводене“ и „Корабни комуникационни и радиотехнически системи“. Участниците от румънска страна – един офицер и шест курсанти от 4-ти курс, специалност „Корабоводене”.
Учението се планира, организира и провежда на два етапа под ръководството на к-н II ранг д-р Никола Стоянов.
Първият етап, проведен от 1-и до 5-и декември се осъществява във Военноморския тактически симулатор, разположен в катедра „Организация и управление на тактическите формирования от ВМС“, а вторият етап от 8-и до 12-и декември се провежда в Констанца, където за нуждите на учението е използван навигационния симулатор „Корабен мостик“.
По време на учението се създава доверие и сътрудничеството между страните участници в учението,  отработени са различни тактики, техники и процедури на управление на многонационални сили.
Учението бе отразено в медиите с репортажи, излъчени по румънски телевизионен канал, както и в българските медии.
В културната програмата, съпътстваща учението, курсантите от двете военноморски висши училища имаха възможност да посетят военноморските музеи във Варна и Констанца, Археологически музей във Варна, двореца в Балчик, учебен ветроход „Мирча“, фрегатата „Реджеле Фердинанд“ и др.
Решените задачи и постигнатите цели по време на компютърно подпомаганото учение „Непосредствена заплаха“ дават основание за провеждането на подобни учения през следващата година.

Статия и видеоматериал

Статия и видеоматериал 2

Публикувано в категория Новини