Обявени са дати за провеждане на предварителни изпити

ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” Варна обявява следните дати и такси за предварителни изпити-тестове и подготвителни курсове за приемната си кампания 2013.

Дата

Време

М е р о п р и я т и я

Забележка

Предварителни кандидатстуденски и кандидаткурсантски изпити-тестове

27.04.2013

08 : 30 – 14 : 00 ч.

Предварителен изпит-тест по математика

Цена: 30 лв.

22.06.2013

08 : 30 – 14 : 00 ч.

Предварителен изпит-тест по математика

Цена: 30 лв.

Кандидатстуденски и кандидаткурсантски курсове

15.02-17.04

19 : 00 – 21 : 30 ч.

Курс по математика 1

Цена: 300 лв.

03.06-20.06

09 : 00 – 12 : 15 ч.

Курс по математика 2

Цена: 300 лв.

27.05-31.05

16 : 00 – 20 : 00 ч.

Курс по английски език 3

Цена: 120 лв.

З а б е л е ж к и:

1 Занятията в курса по математика ( 15.02-17.04 .201 3 г.) ще бъдат провеждани от 19 : 00 до 21 : 30 ч. всеки понеделник, сряда и петък на периода.

2 Занятията в курса по математика ( 03.06-20.06 .201 3 г.) ще бъдат провеждани ежедневно от 09 : 00 до 12 : 15 ч., вкл. събота и неделя.

3 Занятията в курса по английски език ( 27 .05- 31 .0 5 .201 3 г.) ще бъдат провеждани ежедневно.

Записване за участие в курсовете и за допълнителна информация:

- по математика: тел.: 052 552 376; 052 552 281, 052552248, 052803075;

- по английски език: тел.: 052 552 284; 052 552 265 (за курса по английски език трябва да се сформира група от най-малко осем курсисти).

Таксите за участие в курсoвете и предварителните изпити-тестове се внасят по банковата сметка на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”: IBAN: BG77 TTBB 9400 3115 0686 40 BIC: TTBBBG22. Във вносната бележка задължително се вписва името на участващия в курса (предварителния изпит).

Записване за явяване на предварителен изпит-тест по математика:

тел.: 052 552 241; 052 552 242; 052 552 380


Публикувано в категория Новини