Защита на дипломни работи на магистри по специалност “Управление на пристанищата”

На 05.10.2012 г. в 09:00 ч. ще се проведе защита на дипломните работи на магистрите по специалност “Управление на пристанищата”

Публикувано в категория Архив