Успешно подаване на документи

Вашите документи бяха приети от системата за електронно записване на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”.

Списъкът на записалите се за явяване на предварителен изпит-тест по математика ще се обявява на централния вход и на интернет-сайта на ВВМУ в деня предхождащ деня на изпита.