Студенти

През учебната 2012/2013 г.  ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” ще се приемат  студенти (младежи и девойки) за обучение по специалностите:

  • “Корабоводене”
  • “Корабни машини и механизми”
  • “Електрообзавеждане на кораба”
  • “Корабна радиоелектроника”
  • “Експлоатация на флота и пристанищата”
  • “Технология на кораборемонта”
  • “Речно корабоплаване”
  • “Океанско инженерство”
  • “Мениджмънт на водния транспорт”

Система за електронно подаване на документи.
Балообразуване за кандидат-студенти.