Прием 2012/2013

Уважаеми кандидат-студенти и кандидат-курсанти в този раздел можете да намерите информация за приема на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” за учебната 2012-2013 г.

За допълнителна информация използвайте нашия официален сайт www.naval-acad.bg или на телефони

справки и информация за кандидати за курсанти за всички специалности:

тел. 052-522-231

справки и информация за кандидати за студенти за специалностите:

Корабоводене; Речно корабоплаване; Мениджмънт на водния транспорт; Експлоатация на флота и пристанищата; Корабна радиоелектроника

тел. 052-552-378

справки и информация за кандидати за студенти за специалностите:
Корабни машини и механизми; Електрообзавеждане на кораба; Технология на кораборемонта; Океанско инжинерство

тел. 052-552-379

финансова служба: 052-552-381;
учебен отдел: 052-552-241, 052-552-242 и 052-552-380

Подаване на документи

Електронна форма за подаване на документи за кандидати за курсанти

Електронна форма за подаване на документи за кандидати за студенти

Фронт офиси