Платено обучение

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2011-2012 г.

I. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” организира прием на студенти – платено обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър” за учебната 2011 – 2012 година.

1. Приемът е за редовна и задочна форма на обучение по следните специалности:

  • Корабоводене
  • Корабни машини и механизми
  • Електрообзавеждане на кораба
  • Корабна радиоелектроника
  • Технология и управление на флота и пристанищата
  • Речно корабоплаване

, и само редовна форма на обучение по специалностите:

  • Технология на кораборемонта
  • Океанско инженерство
  • Мениджмънт на водния транспорт.

Подайте вашите документи в нашата система за Електронно записване

2. Приемането на документи за кандидатстване е в лекционни зали 1 и 2 (централен корпус) от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00ч. до 16.30 ч. през работните дни, и през почивните дни -от 9.00 до 16.00 ч.

 

Годишни такси за обучение (лв)

специалности
редовно
задочно
Корабоводене
2800
1680
Корабни машини и механизми
2760
1650
Електрообзавеждане на кораба
2760
1650
Технология и управление на флота и пристанищата
2760
1650
Мениджмънт на водния транспорт
2760
-
Корабна радиоелектроника
2700
1620
Речно корабоплаване
2700
1620
Технология на кораборемонта
2700
-
Океанско инженерство
2700
-

II. За учебната 2011 – 2012 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” ще се приемат за обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен “магистър” след придобита степен “бакалавър” или “магистър”.

Таксата за редовна форма на обучение е 2800 лв., а за задочна форма на обучение – 1680 лв.

За справки:

тел.: 052 552 242; 052 552 241; 052 552 380;052/552378;052/552379