Курсанти

За учебната 2012 – 20123година във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” ще бъдат приети курсанти по специализациите:

  • “Корабоводене   за   ВМС”
  • “Корабни   машини   и   механизми   за   ВМС”
  • “Военноморски   комуникационни   и   радиотехнически   системи”

от   специалността “Организация и управление на тактическите подразделения от ВМС”. Срокът за обучение за всички  специализации  е  5  г. През  време  на обучението курсантите   са  със   статут на военнослужащи.  След   завършване   на   училището   те   получават   офицерско   звание “лейтенант” и се назначават на длъжност във ВМС.

 

Кандидат-курсантите във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” полагат следните изпити, тестове и проверки:

  • писмен конкурсен тест по математика
  • писмен тест по английски език
  • изпит по физическа подготовка
  • проверка на здравословното състояние
  • проверка на психичната пригодност.

Всички важни дати за подаване на документи и протичане на кампанията можете да намерите тук.
Балообразуване за кандидат-курсанти.
Бройки на местата за курсанти по специалности.

За допълнителна информация

1. НАРЕДБА № Н-33 за условията и реда за приемане на обучаеми във висшите военни училища.

2. Заповед на Началника на ВВМУ “Провеждането на конкурсните изпити за приемането на курсанти за учебната 2012 /2013 г.”

3. Прием курсанти 2012.