Випустници – важна инфромация

Уважаеми випускници,

Във връзка с акта по тържествено връчване на дипломите на студентите от „Випуск – 2015“ на ВВМУ са планирани следните организационни мероприятия:

- На 07.08.2015 от 14.00 ч. в зала Вапцаров на ВВМУ – Инструктаж и определяне на номинациите за получаване на парични и предметни награди предоставени от г-н Тодор Василев;

- На 08.08.2015 г. от 08.00 ч. пред Фестивален и конгресен център (ФКЦ) Варна – раздаване на тоги.

Най-късно до 9:45 ч. на 08.08.2015 г. трябва да сте заели местата си в залата !

Церемонията започва в 10.00 ч. !

С уважение

Началник на Учебен отдел