Важни дати за кандидат-студенти

Г Р А Ф И К
за провеждането на кандидат-студентския конкурс и приема на студенти във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” за учебната 2011-2012 г.

Дата Време М е р о п р и я т и я Забележка
Подаване на документи
01.04 – 27.05 09,00 – 16,45 Приемане на документи от кандидат-студенти Централен корпус, по факултети
30.05 – 20.07 09,00 – 16, 45 Приемане на документи от кандидат-студенти Централен корпус, по факултети
30.05 – 20.07 8.30 – 12.00 13.00 – 16.30 Приемане на документи от кандидат-студенти Офиса в центъра на гр. Варна, ул. “Братя Шкорпил” № 33 (до театър “Българан”), тел. 633953/вътрешен 216.
Дати за провеждане на конкурса
21.07 14,00 Инструктаж на кандидат-студенти Зала ” Вапцаров”
22.07 08,30 Изпит-тест по математика По учебни зали
Обявяване на резултатите от конкурса
21-27.07 до 15,00 Предаване на служебни бележки за издържан изпит или изпит-тест по математика в друго висше училище Кабинет по качеството
27.07 15,00 Обявяване на резултатите от изпита-тест по математика На портала и в сайта на ВВМУ
27.07 15,00-17,00 Справка за резултатите от изпита-тест по математика Кабинет по качеството
Класиране на кандидатите и срокове за записване
28.07 19,00 Обявяване на първо класиране На портала и в сайта на ВВМУ
29.07 – 05.08 09,00-17,00 Записване на приетите студенти – първо класиране Центр. корпус, I и II факултет
05.08 17,00 Обявяване на второ (окончателно) класиране На портала и в сайта на ВВМУ
06 – 14.08 09,00-17,00 Записване на приетите студенти – второ класиране Центр. корпус, I и II факултет
31.08 09,00-17,00 Попълване на незаетите планови места Центр. корпус, I и II факултет