Важни дати за кандидат-курсанти

Г Р А Ф И К
за провеждането на кандидаткурсантския конкурс и приема
на курсанти във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” за учебната 201
2/2013 г.

Дата

Време

М е р о п р и я т и я

Забележка

Подаване на документи

до 11.07

      2012 г.

08:00 –17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти

Централен корпус на ВВМУ, отдел “Личен състав”

до 09.07 2012 г.

08:00.–17:00 ч.

Приемане на документи на кандидат-курсанти

Военни окръжия, Регионални военни сектори

Дати за провеждане на конкурса

      13.072012 г.

от 14:00 ч.

Инструктаж на кандидатите

Зала “Вапцаров” на ВВМУ

14.07

   2012 г.

от 09:00 ч.

Изпит-тест по математика

По учебни зали на ВВМУ

15.07

   2012 г.

от 09:00 ч.

Изпит-тест по английски език

По учебни зали на ВВМУ

16.07-18.07

2012 г.

08:00-14:00 ч. Изпит по физическа подготовка, проверка на психофизиологическите качества и медицински прегледи

Спортна площадка  на ВВМУ;
по учебни зали;
ВМА-ББАЛ, Варна

Обявяване на резултатите от конкурса

18.07

2012 г.

15:00 ч.

Обявяване на резултатите от изпита-тест по математика и изпита-тест по английски език

На централния вход и в интернет сайта на ВВМУ

18.07

2012 г.

15:00-17:00ч.

Справки за резултатите от изпита-тест по математика и изпита-тест по английски език

Кабинет по качеството,
Заседателна Зала на ВВМУ

19.07

2012 г.

09:00ч.

Приемна комисия за кандидат-курсанти

Заседателна зала на ВВМУ