Брой на местата за прием по специализации за курсанти 2012 г.

БРОЙ

на местата за приема не на курсанти във ВВМУ “Никола Вапцаро в”

за учебната 2012/2013 година

на основание министерска заповед ОХ-119/28.02.2012 год.

Военна специалност

Военна специализация

Б р о й
м ес та

Организация и управление на тактическите подразделения от Военноморските сили

Корабоводене за ВМС

6

Корабни машини и механизми за ВМС

5

Военноморски комуникационни и радиотехнически системи

7

В с и ч ко

1 8