Проверка на състоянието на подадени документи за кандидатстване

Предлагаме ви възможност за проверка на текущото състояние на подадените от вас документи.

Моля въвеждайте коректни данни за ЕГН на кандидат студента.

Въведете ЕГН на кандидат-студента