Информационен център за обучаеми

Информация свързана с епидемиологичната обстановка, обучението и предприетите мерки

Семестриални такси за 2020/2021 г.

Важна информация

Семестриалната такса се внася в сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ до 5 (пет) календарни дни от началото на семестъра, съгл. чл. 105, ал.1 от „Правилник за учебната дейност“.

Студентите не внесли семестриалната такса в горепосочения срок се отстраняват със Заповед на Началника и съгл. чл. 67 от ЗВО губят статута си на студенти.

При желание за възстановяване на студентските си права студентите подават заявление до Началника на училището, заплащат такса възстановяване в размер на 50% от съответната семестриална такса, както и дължимата семестриална такса. Срокът за възстановяване е както следва:

  • за редовно обучение – до един месец от началото на съответния семестър;
  • за задочно обучение – до края на очните занятия за съответния семестър.
Редовно обучениеЗадочно обучениеМорски летен лагерДържавни изпити и дипломни работиУч. практикаКодове

 

Факултет „Навигационен” Факултет „Инженерен”
Графици Зимен семестър 2020/2021 Летен семестър 2020/2021 Зимен семестър 2020/2021 Летен семестър 2020/2021
Разпределение -семестър/
сесия/
ваканция
2020/2021
pdf-icon-s pdf-icon-s pdf-icon-s pdf-icon-s
Семестриални изпити  pdf-icon-s  pdf-icon-s  pdf-icon-s  pdf-icon-s
Поправителни
семестриални
изпити
 23.01.-31.01.2021

Дати за изпити

12.07.-16.07.2021
 23.01.-31.01.2021

Дати за изпити

12.07.-16.07.2021
Ликвидационна сесия 16.08. – 20.08.2021
Графици Зимен семестър Летен семестър
Очни занятия – бакалаври 21.08. – 09.09.2020 14.01 – 31.01.2021
Очни занятия – магистри 09.10. – 26.10.2020 14.01 – 31.01.2021
Изпитна сесия – бакалаври pdf-icon-s  pdf-icon-s
Изпитна сесия – магистри pdf-icon-s  pdf-icon-s

График за държавни изпити през 2021 г.

График за поправителната сесия за  държавни изпити и защита на дипломни работи през 2021 г.

 

Кодове на преподаватели

Кодове на дисциплини

Номериране на класни отделения

 

4000 Зала „Вапцаров”
4220 Учебна работилница

Кодове на зали, включени в комплекс на зала 13

4230 Симулатор за управление на течни товари и  GMDSS
4231 Симулатор за борба с пожари
42321 Корабен симулатор клас А – 360°
42322 Корабен симулатор клас А – 360° с интегрирана система за динамично позициониране
42323 Симулатор за управление на хеликоптер
42331 Зала за брифинг
42332 Корабен симулатор клас B – 4 броя
42333 Корабен симулатор клас А – 360°
4234 Главен оперативен център