Мотивационно писмо

Моля в свободен текст опишете мотивите си да кандидатствате в желаната от вас специалност.

 

Подгответе мотивационното писмо с текстови редактори и запишете във формат – doc, docx или pdf, като използвате широко употребявани шрифтове /Times New Roman, Arial или др./.