Електронен формуляр за кандидат за студент във ВВМУ

Картон студенти

 •   мъж
    жена
 •   да
    не
 • Моля отбележете

 •   математическа/природоматематическа гимназия
    хуманитарно
    езиково
    професионална гимназия
    непрофилирано
 • Оценките се записват като трицифрено число без разделител. За кандидатите, които не са пологали държавен зрелостен изпит в полето Математика /от зрелостен изпит/ запишете 000. Пример: Ако имате оценка 5,25 се записва в полето 525
 •   не съм държал
    английски език
    френски език
    немски език
    испански език
    италиански език
    руски език
    математика
    физика и астрономия
    биология и здравно образование
    химия и опазване на околната среда
    география и икономика
    история и цивилизация
    философия
    информатика
 • Оценктите по Информационни технологии и Английски език (или друг чужд език, ако не е изучаван английски) се вземат от дипломата за завършено средно образование. Тези оценки се използват за формиране на бала за специалности Информационни и комуникационни технологии и Киберсигурност.
 • Качените файлове трябва да бъдат във формат jpg, jpeg като съдържанието трябва да ясно четимо. Всеки от файловете трябва да се преименува в следния формат: Diplom_Ime_Familia.jpg Taksa_Ime_Familia.jpg Където името и фамилията са на кандидата. Максималния размер за дипломата е 4МБ, а за документа за внесена такса 2 МБ. Ако вашите файлове са по-големи от указания размер изпратете, като прикачени файлове на електронна поща priem@nvna.eu с имената на кандидата.

 • Моля, изберете специалностите за които кандидатствате подредени според Вашите желания.
  След всяка специалност е изписана формата на обучение (редовна, задочна).
 • Колко прави едно плюс едно, запишете го в долното поле, като число

Указания за попълване на формата
Въвеждането на данните във формуляра се извършва на кирилица със спазване на правилата за изписване на имена /започват с главна буква/.